hanneke de munck beelden tentoonstellingen atelier contact
exposities publicaties prijzen agenda
altaarstukken monument to mandelstam

Monumenten voor de Liefde

Actuele informatie over onthulling van het Monument voor de Liefde in Amsterdam Zuidoost en het culturele programma rond de onthulling.
Klik pijl

Osip Mandelstam en zijn vrouw Nadezjda, de dichter en zijn geheugen, vormen als mensenpaar een wereldmonument voor de vrije geestkracht en voor de liefde.

Zowel in Oost Europa als in de West Europese landen wordt Mandelstam geëerd en geliefd. Zijn streven was in zijn poëzie Oost en West met elkaar te verbinden door het verleden met het heden te verbinden en de universele waarden van menselijkheid in het centrum van de aandacht te plaatsen. Daarmee richtte hij zich tot de toekomstige mensen.
In die geest is ons plan ontstaan om in zowel Sint Petersburg als in Nederland een Monument voor de Liefde op te richten.

In Sint Petersburg liggen hun sporen overal verspreid. Osip Mandelstam kwam er als kleine jongen wonen, in verschillende buurten, ging er naar school, kende de synagoge.
Na studies in Duitsland en Parijs en verblijf aan de Zwarte Zee, keerde hij terug met Nadezjda. Zij woonden op vele adressen. Hij was overal waar dichters en andere kunstenaars samenkwamen. Hij maakte deel uit van de nieuwe ontwikkelingen in de kunst, resp. symbolisme en akmeïsme en absorbeerde ook verworvenheden van futurisme en formalisme.
Talrijk zijn de argumenten om een duurzaam monument van brons in Sint Petersburg te realiseren. Op een passende plaats zodat iedereen zich kan spiegelen aan dit fenomenale mensenpaar en eer betuigd kan worden aan de menselijke waarden die zij vertegenwoordigen. “Niets is afschuwelijker en angstaanjagender dan onverschilligheid onder mensen.”
Op deze manier zal de poëzie van Mandelstam blijven bloeien. Dat is belangrijk voor de mensen van de toekomst, voor ons geheugen en voor de kunst.

Mijn ontwerp van het monument is vrijer van vorm dan men in Sint Petersburg over het algemeen kiest. Mijn argument daarvoor is, dat de vormen die Mandelstam voor zijn poëzie koos zeer vrij zijn geweest, voortkomend uit oude tradities, zoekend naar ware betekenis, essentie. Zijn poëzie is niet aangepast aan de overheersende tijdgeest, handelt er zeker over maar zoekt naar diepe menselijkheid naar levende, echte woorden.

In Nederland komt naar hetzelfde ontwerp een beeld te staan. Een Monument voor de Liefde tussen twee mensen, voor het vrije woord en voor een lange gedeelde geschiedenis van Oost en West Europa.

Kijk ook op: stichting de gespreksgenoot-sobesednik