hanneke de munck beelden tentoonstellingen atelier contact
exposities publicaties prijzen agenda
altaarstukken monument to mandelstam

Altaarstukken

Een groep kunstenaars heeft met initiatiefneemster Hanneke de Munck samengewerkt aan een serie installaties. Iedere installatie heeft een thema dat als bijzonder waardevol wordt ervaren door de moderne mens. De installaties werken daardoor als altaarstukken; ze leggen een relatie met het meest kostbare wat we kennen of vermoeden.

Waarom moeten er nieuwe altaarstukken komen?
Omdat religie bij het leven hoort.
Omdat religie van de mensen zelf is en niet van kerken of wereldse machthebbers.
Tijdens deze tentoonstelling wordt een programma georganiseerd over religie in de breedste zin met als werktitel: Religie is van de mensen.

Altaarstukken bieden een prachtige gelegenheid voor kunstenaars uit verschillende disciplines om samen te werken. Hanneke de Munck heeft steeds een collega kunstenaar uitgenodigd om samen aan een altaarstuk te werken.

De altaarstukken zijn gewijd aan menselijke waarden, die we in onze eigen tijd als heilig kunnen ervaren. Via deze beelden kan de beschouwer contact maken met zijn diepste gevoel, terugkeren naar zijn wortels en oudste kennis.
Met symbolen en vormen uit verschillende religies, gecombineerd met moderne vormen, kunnen er fascinerende beelden ontstaan; nieuwe altaarstukken voor Adam en Eva, Orpheus, De Wetten, Het Geheugen enz.
Deze kunstvorm biedt een nieuwe gelegenheid voor religieuze concentratie en devotie; een heilige plek.

In Oost Slowakije staan prachtige 15eeeuwse altaarstukken in de kerken .
De vorm van het altaarstuk als geheel is een houten installatie, dat als een bouwwerk in de ruimte staat; meerdere kasten met vleugels, drager van kunstwerken van beeldhouwer en schilder, dus tegelijk sokkel, paneel en omlijsting.
Door deze ontmoeting met oude meesters in gewijde ruimten begon ik te dromen over altaarstukken die ik samen met collega’s zou kunnen maken.

Kijk ook op: stichting de gespreksgenoot-sobesednik